Portal
Niedziela - 15 wrzesnia 2019 Albina, Lolity, Ronalda     "Wielkość człowieka jest tak widoczna, iz wyłania się nawet z jego nędzy" - Blaise Pascal  
   
     
Szukaj wg branz
Dodaj wpis


2019-06-12 Sejm zajmie się przepisami o ruchu i transporcie drogowym

Posłowie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu będą debatować nad rządową nowelizacją Prawa o ruchu drogowym oraz nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.


Ma to umożliwić m.in prowadzenie drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.


We wtorek sejmowa komisja infrastruktury jednogłośnie opowiedziała się za dalszymi pracami nad nowelizacją.


Wiceminister infrastruktury Rafał Weber tłumaczył, że celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie drogowej kontroli technicznej.– Projekt ustawy przewiduje następujące zmiany: po pierwsze, możliwość przeprowadzania szczegółowych, drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych; po drugie; wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona, tutaj wdrażamy art. 7 dyrektywy – zaznaczył Rafał Weber.To tylko kilka proponowanych zmian. Wiceminister podkreślił, że część przepisów unijnej dyrektywy już została wprowadzona do polskiego prawa.


 RIRM


Źródło: radiomaryja.pl, 12

mj

   
     
   © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.  
Webmaster: e-mail (0-18) 449 00 77
 
www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł