Portal
Piatek - 21 stycznia 2022 Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells  
   
     
Szukaj wg branz
Dodaj wpis


2021-12-04 B. Szydło: Opinia rzecznika TSUE to próba przeforsowania nowych zasad funkcjonowania Wspólnoty

„Wydanie przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opinii o oddaleniu polskiej i węgierskiej skargi na mechanizm warunkowości to próba przeforsowania nowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej” – napisała w mediach społecznościowych europoseł Beata Szydło.


Polska nadal nie otrzymała środków z Funduszu Odbudowy. Unijne organy zarzucają Polsce naruszanie praworządności. Podobne oskarżenia padają pod adresem Węgier. Szantaż finansowy, którego dopuszcza się Unia Europejska, nie ma podstaw prawnych, a blokowanie środków jest narzędziem politycznej presji – powiedział wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.– To jest bezczelne, bezprawne przeciąganie po to, żeby szantażować Polskę i Węgry z powodów politycznych – zaznaczył wiceminister Marcin Romanowski.Polska oraz Węgry zaskarżyły mechanizm warunkowości wiążący wypłatę unijnych środków z praworządnością. Argumentowano, że nowy mechanizm nie daje żadnych podstaw ani kryteriów do oceny. Dodatkowo instytucjom europejskim nie zostały powierzone kompetencje do oceniania praworządności krajów członkowskich. Skarga została oddalona.„Należy oddalić skargi Polski i Węgier na system warunkowości wprowadzony w celu ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego” – oświadczył Manuel Campos Sanchez-Bordona, rzecznik generalny TSUE.Europoseł Beata Szydło podkreśliła, że opinia rzecznika generalnego TSUE wykracza poza ramy Traktatów.„Rzecznik generalny TSUE opowiedział się za odrzuceniem skargi Polski i Węgier na tzw. mechanizm warunkowości. W swojej opinii rzecznik wykracza daleko poza ramy prawne traktatów. To próba przeforsowania nowych zasad funkcjonowania UE bez zgody państw członkowskich” – napisała na Twitterze Beata Szydło.To już kolejny spór pomiędzy Polską a TSUE o praworządność. Europejskie instytucje nie są jednak konsekwentne w swoich działaniach. Gdy rzecznik generalny odrzucił skargę Polski i Węgier, w TSUE zapadł wyrok o zakończeniu postępowania wobec Niemiec w sprawie prymatu prawa unijnego. Polska też była w podobnej sytuacji. Wtedy nie zakończono postępowania, a Komisja Europejska żądała od Polski, by uznała wyższość unijnego prawa nad krajowym.


TV Trwam News


Żródło: radiomaryja.pl,

mj   
     
   © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.  
Webmaster: e-mail (0-18) 449 00 77
 
www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł