Portal
Wtorek - 17 maja 2022 Brunony, Sławomira, Wery      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II  
   
     
Szukaj wg branz
Dodaj wpis


2022-01-20 Ważny projekt badawczy w immunoterapii nowotworów

We Wrocławiu podpisano umowę na finansowanie projektu badawczego w immunoterapii nowotworów.


Wirtualny Instytut Badawczy to program, który finansuje badania w onkologii. Na cel instytutu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 450 mln złotych. Podmiotem, który zarządza programem, jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. We Wrocławiu podpisano umowę na pierwszy projekt badawczy realizowany w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego. Ponad 69 ml zł przeznaczono na badania związane z opracowaniem  technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów – mówił Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki.– Nie chodzi tylko o to, żeby skutecznie i dobrze zrealizować duży projekt oraz żeby te miliony były dobrze spożytkowane. Macie Państwo misję wpisania się w wymóg czasu, kiedy musimy pokazywać efekty pracy naukowców, czytelne dla przeciętnego obywatela, a bardzo ważne dla decydentów. Walczymy o to, żeby kolejne środki zasilały cały system związany ze szkolnictwem wyższym i z polską nauką – powiedział Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki.Badania dotyczące opracowania technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowania w immunoterapii nowotworów będą prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego. To innowacyjny projekt – mówił dr Piotr Dardziński, dyrektor sieci badawczej Łukasiewicz PORT.– Marzyliśmy, żeby najlepszym naukowcom w Polsce dać wystarczające środki umożliwiające elastyczne zarządzanie zespołem i dostosowanie projektu do zmiennej sytuacji, która się pojawia w trakcie badania. Prowadzimy długoterminowe badania, mamy stabilność zespołu i dużo wolności dla naukowców po to, żeby mogli podejmować najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne przedsięwzięcia – poinformował  dr Piotr Dardziński.Zadanie badawcze będzie realizowane przez naukowców, którzy pochodzą z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – wskazał dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Instytutu Łukasiewicz PORT.– Podpisujemy dzisiaj umowę, dzięki której najlepsi polscy naukowcy będą mogli prowadzić badania na naprawdę międzynarodowym poziomie. Bez współpracy nie byłoby to możliwe – wyjaśnił  dr Andrzej Dybczyński.Pierwszy konkurs na zespoły badawcze w ramach programu WIB został rozstrzygnięty w październiku 2021 roku.


TV Trwam News


Żródło: radiomaryja.pl,

mj   
     
   © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.  
Webmaster: e-mail (0-18) 449 00 77
 
www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozioł